Korteriomandi ostja õigustest

27.05.2015 tegi Riigikohus otsuse korteriomandi ostja ja müüja õiguste ning kohustuste täpsustamise kohta. Antud kohtuprotsessil olin nõustaja rollis.
Tegemist on olulise täpsusustusega kohtu- ja müügitehingte praktikas ning juhistega notaritele tehingute tõestamisel. Mida täpsemalt Riigikohus õiguste ja kohustuste kohta täpsustas saab lugeda siit: http://kodu.postimees.ee/3205335/riigikohus-korteriomandi-ostjal-on-oigusi-arvatust-enam

Kohuotsusega saab tutvuda siin: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-43-15